Η μητέρα και ο ρόλος της στην ανάπτυξη του παιδιού

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η μητέρα και ο ρόλος της στην ανάπτυξη του παιδιού

Σαν χθεσινά παιδιά, σημερινοί ή αυριανοί γονείς, έχουμε όλοι άμεση εμπειρία της μητρικής φροντίδας. Η φύση, όμως, αυτής της ιδιότητας παραμένει μυστηριώδης.

Είναι άραγε ένα ένστικτο όπου η κακοποίηση ή η αδιαφορία είναι σπάνιες και παθολογικές αποκλίσεις του; Η είναι μία δεξιότητα που εξελίσσεται με την ίδια την άσκηση αυτής της ιδιότητας;

Αναγνωρίζοντας το πολυσύνθετο χαρακτήρα των σχέσεων ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί τίθεται το ερώτημα αν η μητρική φροντίδα είναι βασικά κάλυψη των αναγκών του παιδιού, στάση , παροχή ερεθισμάτων ή μια αμοιβαία συγχρονισμένη δραστηριότητα , όπου ο ρόλος του μωρού, , ακόμη κι αν είναι νεογέννητο, δεν είναι καθόλου παθητικός.

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν μαρτυρίες, από πρόσφατες μελέτες κι ερευνητικά προγράμματα, που μπορούν να μας οδηγήσουν όχι μόνο σε μια καλύτερη κατανόηση του τι είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση του μητρικού έργου, αλλά και στην εκτίμηση της επίδρασης του πρώτου δεσμού του παιδιού στην κατοπινή συναισθηματική ζωή του και στον προσδιορισμό της σπουδαιότητας ή μη του συχνά αναφερόμενου « δεσμού αίματος» ή «μητρικού ένστικτου».