Ψυχική Αρμονία

Σύγχρονη Ψυχολογία

Ψυχική Αρμονία…Εξερευνώντας τον εαυτό μας

Η αναγνώριση των προσωπικών μας τάσεων , σκέψεων και συναισθημάτων, η διάκριση των φόβων και των ανασφαλειών μας και η τροποποίηση αυτών που μσς ενοχλούν, οδηγούν στην αποδοχή και στην εκτίμηση του εαυτού μας. Η στάση αυτή προς τον εαυτό μας γίνεται εύκολα αντιληπτή και κερδίζει τους άλλους, οι οποίοι με τη σειρά τους μας δείχνουν την εκτίμησή τους . Δημιουργούνται έτσι συνθήκες αποδοχής και αλληλοεκτίμησης.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε γιατί θεωρώ ότι η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υγείας και της ποιότητας ζωής και συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αναγνωρίζει τον εαυτό του, να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και να συμβιώνει αρμονικά με τους γύρω του . Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας, αλλά κυρίως σε αυτά που νιώθουν αποξενωμένα από το φυσικό περιβάλλον και εμφανίζουν σημάδια προσωπικής δυσλειτουργίας.

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, δίνουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μας για να δούμε τη ζωή μας και τις σχέσεις μας μ έναν διαφορετικό τρόπο…