Μοντέλα ανακαλυπτικής μάθησης για παιδιά 3-10 ετών - Λετονία

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/Comenius, - In service training, “Υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» και με την υποτροφία του Ιδρυματος  Κρατικών Υποτροφιών, συμμετείχα σε Σεμινάρια Εκπαίδευσης για τα Νέα Μοντέλα Ανακαλυπτικής Μάθησης σε παιδιά 3-10 ετών, στη Ρίγα της Λετονίας από τις 14 εως και τις 20 Νοεμβρίου 2010.