Λάρισα 2012 Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

Στη Λάρισα τον Μάρτιο του 2012, η Ενωση Ελλήνων Φυσικών διοργάνωσε Εκπαιδευτικές Συναντήσεις με θέμα « Ευπαθείς Ομάδες - Η διαχείρισή τους στο Σχολικό Περιβάλλον» για καθηγητές της Β/θμιας εκπαίδευσης,με σκοπό την επιμόρφωσή τους σε θέματα Ειδικής Αγωγής. Ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών, συμμετείχα με εισήγηση σ'ένα θέμα που απασχολεί εκπαιδευτικούς και μαθητές, «Προβλήματα Συμπεριφοράς και Πειθαρχίας στην τάξη».