Εξοικονόμηση Ενέργειας- Προστασία Περιβάλλοντος

Μετά  τον έπαινο από την Βαλκανική Ενωση Φυσικών, στον Βαλκανικό Διαγωνισμό για το περιβάλλον το 2009, παρουσίασα την εργασία μου στο Τριήμερο Συνέδριο για το Περιβάλλον της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών, στη Δημητσάνα τον Μάιο του 2011.