Ειδική Εκπαίδευση

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών..

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή την χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς.

Κάθε παιδί, έφηβος, ή ενήλικος με μαθησιακή δυσκολία είναι μοναδικός. Παρουσιάζει διαφορετικό συνδυασμό και σοβαρότητα προβλημάτων. Είναι ένα άτομο με μία, ή περισσότερες σημαντικές ελλείψεις στις βασικές διαδικασίες μάθησης.

Μια ψυχολογική εξέταση σε βάθος (νοημοσύνη, μνήμη, μαθησιακό προφίλ, συναίσθημα)  εντοπίζει τη συγκεκριμένηφύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος. Η πολυετής εμπειρία  ως  εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης είναι το εχέγγυο για την παροχή ατομικής βοήθειας καθώς και ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη σωστή αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Για περισσότερες πληροφορίες : 6946905802/ 6981342509

 

                                     EMAIL : kf.modernpsychology@gmail.com

tadalafil online